Med opfindsomhed og kreativitet skal fremtidens børn tage ansvar for miljøet. Det kan de gøre ved at se affald og genbrugsmaterialer som en ressource. Miljøprogrammet er et helhedsundervisningskoncept, tilpasset hverdagen i børnehaver og de små klasser. Miljøprogrammet består af historier om ti skraldebiler med forskellige personligheder og opgaver i byen Flittigstrup. Historierne lærer børnene om genbrug, solidaritet, venskab, kreativitet, affaldssortering og om at tage ansvar for vores natur. Programmet indeholder historier, malebogsark, aktivitetshefter, spørgsmål, lydbøger, papirteater og kreativt værksted med affald. Når verden er truet af global opvarmning og ødelæggelse af naturen, skal vi lære børnene, hvordan man kan passe på miljøet. Få adgang til de 20 historier i programmet og de aktiviteter som knytter sig til dem ved at klikke på her ovenover.