Børn kan godt lide skraldebiler. De slipper, hvad de har i hænderne og løber hen til vinduet når de hører en udenfor. De følger ivrigt med når skraldespandene bliver løftet højt op i luften bliver tømt. I serien om Genbrugsbanden kommer børnene med på spændende eventyr gennem historierne om skraldebilerne som bor i Flittigstrup. Ti biler – Tankbiler, Gadefejere, store og små skraldebiler, kranbiler, sneplove, og en containerbil – har alle sammen vigtige opgaver i byen. Uden dem, ville gader, pladser og parker sejle i skidt, møg og affald. Børnene lærer om genbrug, solidaritet, venskab, kreativitet, affaldssortering og om at tage ansvar for vores natur. De lærer også om konsekvenser det kan have, hvis vi passer på naturens ressourcer. Da vores natur bliver mere og mere belastet er det utroligt vigtigt at lære børn, hvordan man passer på miljøet. Målet er ikke at skræmme børnene, men at gøre miljøbevidsthed til en naturlig del af opvæksten. Og der en bedre at opnå det, end at fortælle en sjov, lærerig og hyggelig historie?